Betalen

In onze praktijk zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing. Dit zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (NMT).

Voorwaarden

Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie voor onder andere zorgaanbieders en intermediairs. Uw zorgaanbieder of intermediair heeft de vordering(en) die hij op u heeft, overgedragen aan Infomedics. Het betalingstraject van Infomedics is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Infomedics B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
Voor vragen over uw rekening:
  • Zie de website van Infomedics
  • Telefoon algemene vragen: 0900 - 0885 (€ 0,18 per minuut)
  • Telefoon voor opvragen kopie nota: 0900 - 0882 (€ 1,00 per gesprek)