Op 14 maart besloten we met de gehele praktijk dicht te gaan voor reguliere behandelingen en alleen spoed, semi-spoed en noodzakelijke behandelingen uit te voeren, volgens het advies van onze mondzorgkoepels.

In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan protocollen en nieuwe maatregelen in de praktijk waarmee we willen zorgen dat in de toekomst het besmettingsrisico zo laag mogelijk zal blijven. Wij hebben besloten om vanaf 28 april weer te starten voor de reguliere zorg. Deze week zullen we wel gewoon open zijn voor de noodzakelijke behandelingen.

Had u in de afgelopen weken een lange(re) behandeling gepland staan? Dan kunt u vanaf morgenochtend contact opnemen met de balie om een nieuwe afspraak in te plannen na 28 april . Had u een controle afspraak staan in de afgelopen weken dan verzoeken we u online een nieuwe afspraak te maken in ons systeem via de herinneringsmail. Mocht dit niet lukken dan kunt u altijd bellen.

Wat verwachten we van u als u een afspraak heeft staan bij ons in de praktijk?

 • Zorg dat u niet ziek bent of pas ziek geweest bent, (temperatuur eventueel voor uw afspraak thuis uw lichaamstemperatuur. Is deze rond de 38 graden of hoger, blijf dan thuis, u kunt uw afspraak kosteloos annuleren)
 • U bent de afgelopen 2 weken niet in het buitenland geweest of in aanraking gekomen met coronapatiënten
 • Kom zoveel mogelijk alleen, behalve als u een afspraak heeft voor uw kinderen
 • Houdt 1.5m afstand en mocht u moeten hoesten/niezen doe dit in uw elleboog (houdt u aan de standaard coronamaatregels)
 • Meld uw aanwezigheid bij de balie, kom op tijd, maar niet te vroeg, zodat u niet te lang in de wachtkamer hoeft te wachten, indien u eerder dan 10 minuten bent, wacht dan nog even buiten of in de auto
 • Was uw handen of desinfecteer uw handen voordat u de behandelkamer in gaat (desinfectie rechts in de hal bij binnenkomst)
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken in de wachtkamer van de praktijk betreft leuningen ed (we proberen dit zoveel mogelijk te reinigen tussen de patiënten door)
 • Mocht u voor langere behandeling komen dan laten wij u in de behandelkamer spoelen met H2O2 (waterstofperoxide) dit zorgt voor meer hygiëne in ons werkgebied
 • Mocht u onder de risicogroepen vallen stel uw behandeling dan uit, behalve als u klachten of last heeft
 • Mocht u liever nog geen afspraak maken en heeft u geen klachten dan kunt u bellen wanneer u graag weer zou willen komen

Wat zullen wij eraan doen om het risico op besmetting zoveel mogelijk te bepreken in de behandelkamer?

 • Wij werken met extra beschermingsmiddelen tijdens onze behandelingen (volgens de nieuw opgestelde richtlijnen)
 • We reinigen extra volgens de nieuwe richtlijnen en alles wat we gebruiken zijn medische hulpmiddelen die patiëntgebonden zijn en disposables
 • We zullen het gebruik van aerosolen zoveel mogelijk beperken, indien deze toch nodig zijn werken we met extra bescherming
 • Tussen de patiënten plannen we meer tijd om te reinigen en de lucht in de behandelkamer te laten zuiveren door onze luchtzuiveringsinstallatie
 • Er zal meer ventilatie zijn in de gehele praktijk om de lucht zoveel mogelijk te zuiveren

We hopen u komende weken in goede gezondheid weer te zien in de praktijk. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bellen of mailen.


Meer informatie: allesoverhetgebit.nl
Betalen

In onze praktijk zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing. Dit zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (NMT).

Voorwaarden

Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie voor onder andere zorgaanbieders en intermediairs. Uw zorgaanbieder of intermediair heeft de vordering(en) die hij op u heeft, overgedragen aan Infomedics. Het betalingstraject van Infomedics is als volgt:

 • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Infomedics B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
 • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
Voor vragen over uw rekening:
 • Zie de website van Infomedics
 • Telefoon algemene vragen: 0900 - 0885 (€ 0,18 per minuut)
 • Telefoon voor opvragen kopie nota: 0900 - 0882 (€ 1,00 per gesprek)